Què fem?

Què fem?

Disseny d’estratègies

de sostenibilitat i ESG

Els criteris ESG són els factors ambientals, socials i de govern corporatiu desenvolupats a 2004 per l’ONU en conjunt amb els inversors institucionals i els bancs més importants del món.

En els últims anys són la referència de la inversió socialment responsable (ISR). . Realitzar una adequada identificació, gestió i mesurament d’aquests criteris te repercussions directes en la seva capacitat per rebre inversió, en la seva reputació i per extensió, en la sostenibilitat del negoci.

Definició de cada criteri:

Ambiental (E Environment) avalua com exerceix una empresa com administradora de la naturalesa. Analitza com les seves activitats impacten en el medi ambient i gestiona els riscos ambientals. Inclou tant les operacions directes com a lo llarg de la cadena de subministrament.

Criteris socials (S) examina les fortaleses i debilitats de com una empresa gestiona les relacions amb els treballadors, proveïdors, clients i les comunitat on opera.

Govern (G) s’ocupa del lideratge d’una empresa, la remuneració dels executius, les auditories, els controls interns i els drets dels accionistes. Els inversors volen saber si poden confiar en l’empresa i quin tipus de decisions es prenen a porta tancada.

Com ho fem?

FASE 1

Diagnosis

FASE 2

Alineament

FASE 3

Disseny
i estratègia ESG

FASE 4

Seguiment i monitoreig del Pla ESG

Què aconseguiràs?

Pla d’acció ESG

Accelerador de l’impacte social de l’empresa

Estratègia de descarbonització

Procés de certificació

Factors com la pandèmia i la crisi mediambiental han accelerat les tendències de la inversió i la direcció de les empreses cap aquests alineaments.

Inversió socialment responsable:

Desplaça cap amunt