Què fem?

Què fem?

Finançament

públic

La nostra feina és trobar la via de finançament que millor s’adapti i oferir-la a cada startup i projecte. Durant el projecte, executem pas a pas, elaborant i adaptant el pla de negoci i la memòria. Les vies de finançament públic per a startups són les següents:

Financiación pública directa:

Subvencions: són ajudes a fons perdut Ofereixen un impuls per posar en marxa la idea de negoci o iniciar un nou projecte que faci créixer la startup.

Préstecs públics: ofereixen l’ajuda necessària per començar un nou projecte amb condicions preferents De vegades, l’interès es fixa en funció del rendiment del negoci (préstec participatius), disminuint així el risc per l’empresa.

Finançament públic indirecte

Bonificaciones/subvenciones que promueven la innovación reduciendo los costes de la startup.

perquè ho fem?

Pensant en aquells equips emprenedors que busquen escalar els seus negocis i necessiten ajuda per potenciar-lo, així com aquells projectes que necessiten desenvolupament tecnològic.

Pensant en aquells equips emprenedors que busquen escalar els seus negocis i necessiten ajuda per potenciar-lo, així com aquells projectes que necessiten desenvolupament tecnològic.

EIC Accelerator

Dona suport a la comercialització de tecnologies d’alt impacte i alt risc de PIMES i Startups per desenvolupar innovacions revolucionàries:

 • Subvencions: 0.5 a 2.5M€ (fins al 70% del projecte)
 • Inversió conjunta: fins 15M€ en capital

EIC Acceleratore

Dona suport a la comercialització de tecnologies d’alt impacte i alt risc de PIMES i Startups per desenvolupar innovacions revolucionàries:

 • Subvencions: 0.5 a 2.5M€ (fins al 70% del projecte)
 • Inversió conjunta: fins 15M€ en capital

Horizon Europe

€95.500M en ajudes durant 2021-2027 centrats en:

 • Subvencions: 0.5 a 2.5M€ (fins al 70% del projecte)
 • Inversió conjunta: fins 15M€ en capital

Horizon Europe

€95.500M en ajudes durant 2021-2027 centrats en:

 • Excel·lència científica
 • Reptes globals i competitivitat industrial
 • Innovació Europea
 • Enfortiment de l’ERA (European Research Area)

EIT

Organisme de suport a emprenedors en early-stage que ofereix mentories i accés a Venture Capital en les següents línies:

 • Climate Digital
 • Food Raw Materials
 • InnoEnergy
 • Health
 • Manufacturing Urban Mobility

EIT

Organisme de suport a emprenedors en early-stage que ofereix mentories i accés a Venture Capital en les següents línies:

 • Subvencions: 0.5 a 2.5M€ (fins al 70% del projecte)
 • Inversió conjunta: fins 15M€ en capital

Indústries i empreses manufactureres (préstec ordinari/participatiu o inversió en capital) a un màxim de 10 anys (amb 3 de carència) per:

 • ·Creació de nova indústria
 • Trasllat d’indústria
 • Millora d’indústria o implementació de tecnologies d’Indústria Connectada 4.0.

Finança màxim el 75% del projecte (entre 200 mil i 60M €) i almenys un 50% del pressupost serà d’inversions en aparells i equips de producció software específic.

Finançament de projectes de valor estratègic per a la transformació de l’economia. PEr millorar l’eficiència energètica, la innovació o la ciberseguretat. Convocatòries de ministeris, comunitats autònomes o entitats locals. A Espanya:

 • 2021-2023: 72.000 M € a fons perdut
 • 2024-2026: 68.000 M € en prèstecs

Finançament de projectes empresarials viables i innovadors de pimes espanyoles mitjançant préstecs participatius sense aval i sota l’esquema de co-inversió.

ENISA – Joves Emprenedors
 • Constitució màxima: 24 mesos
 • 51% del capital en mans de menors de 40 anys
 • S’ha d’aportar, almenys, la meitat de l’import del préstec
 • Préstec màxim: 75.000€
ENISA – Emprenedors
 • Constitució màxima: 24 mesos
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Préstec màx. 300.000€
ENISA – Creixement
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Empresa viable i rendible
 • Per préstecs majors de 300.000€ l’empresa ha d’estar auditada
ENISA- Emprenedores digitals
 • Donar suport a projectes d’emprenedoria digital femení
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Per préstecs majors de 300.000€ l’empresa ha d’estar auditada
ENISA – Agroinpuls
 • Donar suport a projectes tecnològics, per impulsar la transformació digital en empreses del sector agroalimentari i del medi rural.
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Per préstecs majors de 300.000€ l’empresa ha d’estar auditada

Finançament a la innovació tecnològica: ajudes per tecnologia i subvencions per projectes de Desenvolupament Tecnològic I+D+i en grans empreses i Pimes

CDTI – Línia d’Innovació
 • Projectes d’innovació amb risc tecnològic mig/baix
 • Préstec (95%) Subvenció (5%)
 • Projectes de 6 a 18 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – Línia d’Expansió
 • Projectes d’inversió en actius materials i immaterials
 • Préstec (90%) Subvenció (10%)
 • Projectes de 6 a 18 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – PID
 • Projectes R+D destinats a la millora significativa de processos productius, productes o serveis.
 • Préstec (66%) Subvenció (33%)
 • Projectes de 12 a 36 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – Cervera
 • Projectes individuals de I+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics
 • Préstec (66%) Subvenció (33%)
 • Projectes de 12 a 36 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – NEOTEC
 • Posada en marxa de nous projectes que requereixin activitats d’investigació
 • Subvenció fins a 250.000€
 • Convocatòria anual
 • Mínim empreses de 3 anys de constitució
Institut Català de Finances
 • Préstecs participatius en co-inversió amb inversors privats. Màxim de 200 mil € (i altres 200 mil € en futures rondes), sense superar el capital aixecat per inversors privats.
 • ICF Venture Tech: inversió (0.5-2M €) en startups Digital, TIC i Healthcare en fases early, pre-series A o series A.
Gencat – Avança

Inversió en capital o préstecs participatius en:

 • Innova Creixement: (0.3 – 1M€) en desenvolupament d’IA, Machine Learning, IOT, 5G, Healthcare o Blockchain
 • Innova Energy Tech: (0.3 – 1M €) en transició energètica
 • Línia Innova Auto: (0.3 – 1M €) en innovació per indústria auxiliar de l’automoció
 • Línia Innova Moda i Comerç:(100 – 500mil €) tant per startups com PIMES que innoven en els sectors del comerç i moda
Institut Valencià de Finances

Offers support in:

 • Circulant: fins a 500 mil € a 2-5 anys amb possibilitat de bullet.
 • Inversió: fins a 2M€ en 4-10 anys amb carència de fins a 2 anys. . Generalitat Valenciana Generalitat Valenciana
IVACE
 • PIDI: Cobreix fins al 45% en projectes màx. 175 mil € d’investigació o desenvolupament experimental
 • DIGITALITZA: Subvenció fins a 100 mil € per projectes de digitalització
 • INNOVA: Cobreix fins al 45% de projectes d’innovació.
 • CREATEC: Subvenció del 70% en projectes I+D+i de fins a 300 mil €
Aval Madrid

Avals per aconseguir el finançament d’entitats de crèdit amb les millors condicions (tipus d’interès preferencials, llargs terminis)

 • Finaça el 100% del projecte fins a 1M€ (ampliables)
  • Requisit: ser PIME que exerceixi la seva activitat i realitzi la inversió en l’àmbit de la Comunitat de Madrid.
Soprea

Préstecs participatius per startups d’Andalusia o amb operacions rellevants en el territori.

 • Hagin rebut inversió privada
 • Des de 100 mil fins a +1M € (ampliables)
 • Només fons reemborsables
Sodena

Instrument financer en conjunt amb aprovació d’ENISA.

 • Seed: Fins a 100 mil € de préstec participatiu convertible a 3-5 anys
 • Startup: Fins a 400 mil € d’inversió.
 • Tech Transfer: Fins a 500 mil € de préstec participatiu convertible o inversió.
 • Growth: Fins a 400 mil € de participatiu convertible o inversió.
Spri

Ofrecen diversos programas según las necesidades del sector entre empresas de reciente creación hasta industriales.Ofereixen diversos programes segons les necessitats del sector entre empreses de recent creació fins a industrials. Per exemple:

 • Indartu: subvenció a fons perdut de fins al 15% de la inversió realitzada, fins a 3M € per empreses que generin treball
 • Hazitek: subvencions per dotar dels recursos necessaris a la Investigació Industrial o el Desenvolupament Experimental i el seu pressupost es divideix en dos grups en funció del caràcter competitiu o estratègic dels projectes.
 • Aurrera: finançament a llarg termini per impulsar les startups de recent creació, préstecs de 50.000€ – 250.000€ amb fins a 2 anys de carència
 • 5G Empresarial: cobreix el 75% de fins a 100 mil € d’implantació de 5G.
Sodecan

Préstecs participatius de fins a 10 anys:

 • Creació de PIMES innovadores: fins al 85%, màx de 200 mil €.
 • Desenvolupament de PIMES innovadores: mateixa quantitat que co-inversió, fins al 40% de màx. 200 mil €
 • Línies de finançament de fins al 85% del projecte, màxim 1M €
 • Innovació empresarial per a PIMES
 • Estalvi i eficiència energètica

Línies Europees

Dona suport a la comercialització de tecnologies d’alt impacte i alt risc de PIMES i Startups per desenvolupar innovacions revolucionàries:

 • Subvencions: 0.5 a 2.5M€ (fins al 70% del projecte)
 • Inversió conjunta: fins 15M€ en capital

€95.500M en ajudes durant 2021-2027 centrats en:

 • Excel·lència científica
 • Reptes globals i competitivitat industrial
 • Innovació Europea
 • Enfortiment de l’ERA (European Research Area)

Organisme de suport a emprenedors en early-stage que ofereix mentories i accés a Venture Capital en les següents línies:

 • Climate Digital
 • Food Raw Materials
 • InnoEnergy
 • Health
 • Manufacturing Urban Mobility

Línies Nacionals

Indústries i empreses manufactureres (préstec ordinari/participatiu o inversió en capital) a un màxim de 10 anys (amb 3 de carència) per:

 • ·Creació de nova indústria
 • Trasllat d’indústria
 • Millora d’indústria o implementació de tecnologies d’Indústria Connectada 4.0.

Finança màxim el 75% del projecte (entre 200 mil i 60M €) i almenys un 50% del pressupost serà d’inversions en aparells i equips de producció software específic.

Finançament de projectes de valor estratègic per a la transformació de l’economia. PEr millorar l’eficiència energètica, la innovació o la ciberseguretat. Convocatòries de ministeris, comunitats autònomes o entitats locals. A Espanya:

 • 2021-2023: 72.000 M € a fons perdut

 • 2024-2026: 68.000 M € en prèstecs

Finançament de projectes empresarials viables i innovadors de pimes espanyoles mitjançant préstecs participatius sense aval i sota l’esquema de co-inversió.

ENISA – Joves Emprenedors
 • Constitució màxima: 24 mesos
 • 51% del capital en mans de menors de 40 anys
 • S’ha d’aportar, almenys, la meitat de l’import del préstec
 • Préstec màxim: 75.000€
ENISA – Emprenedors
 • Constitució màxima: 24 mesos
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Préstec màx. 300.000€
ENISA – Creixement
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Empresa viable i rendible
 • Per préstecs majors de 300.000€ l’empresa ha d’estar auditada
ENISA- Emprenedores digitals
 • Donar suport a projectes d’emprenedoria digital femení
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Per préstecs majors de> 300.000€ l’empresa ha d’estar auditada
ENISA – Agroinpuls
 • – Donar suport a projectes tecnològics, per impulsar la transformació digital en empreses del sector agroalimentari i del medi rural.
 • Fons propis almenys equivalents a l’import del préstec
 • Per préstecs majors de> 300.000€ l’empresa ha d’estar auditada

Finançament a la innovació tecnològica: ajudes per tecnologia i subvencions per projectes de Desenvolupament Tecnològic I+D+i en grans empreses i Pimes

CDTI – Línia d’Innovació
 • Projectes d’innovació amb risc tecnològic mig/baix
 • Préstec (95%) Subvenció (5%)
 • Projectes de 6 a 18 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – Línia d’Expansió
 • Projectes d’inversió en actius materials i immaterials
 • Préstec (90%) Subvenció (10%)
 • Projectes de 6 a 18 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – PID
 • Projectes R+D destinats a la millora significativa de processos productius, productes o serveis.
 • Préstec (66%) Subvenció (33%)
 • Projectes de 12 a 36 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – Cervera
 • Projectes individuals de I+D desenvolupats per empreses que
  col·laboren amb Centres Tecnològics
 • Préstec (66%) Subvenció (33%)
 • Projectes de 12 a 36 mesos
 • Pressupost min. 175.000€
CDTI – NEOTEC
 • Posada en marxa de nous projectes que requereixin activitats d’investigació
 • Subvenció fins a 250.000€
 • Convocatòria anual
 • Mínim empreses de 3 anys de
  constitució

Línies Autonòmiques

Institut Català de Finances
 • Préstecs participatius en co-inversió amb inversors privats. Màxim de 200 mil € (i altres 200 mil € en futures rondes), sense superar el capital aixecat per inversors privats.
 • ICF Venture Tech: inversió (0.5-2M €) en startups Digital, TIC i Healthcare en fases early, pre-series A o series A.
Gencat – Avança

Inversió en capital o préstecs participatius en:

 • Innova Creixement: (0.3 – 1M€) en desenvolupament d’IA, Machine Learning, IOT, 5G, Healthcare o Blockchain
 • Innova Energy Tech: (0.3 – 1M €) en transició energètica
 • Línia Innova Auto: (0.3 – 1M €) en innovació per indústria auxiliar de l’automoció
 • Línia Innova Moda i Comerç:(100 – 500mil €) tant per startups com PIMES que innoven en els sectors del comerç i moda
Institut Valencià de Finances

Offers support in:

 • Circulant: fins a 500 mil € a 2-5 anys amb possibilitat de bullet.
 • Inversió: fins a 2M€ en 4-10 anys amb carència de fins a 2 anys. . Generalitat Valenciana
  Generalitat Valenciana
IVACE
 • PIDI: Cobreix fins al 45% en projectes màx. 175 mil € d’investigació o desenvolupament experimental
 • DIGITALITZA: Subvenció fins a 100 mil € per projectes de digitalització
 • INNOVA: Cobreix fins al 45% de projectes d’innovació.
 • CREATEC: Subvenció del 70% en projectes I+D+i de fins a 300 mil €
Aval Madrid

Avals per aconseguir el finançament d’entitats de crèdit amb les millors condicions (tipus d’interès preferencials, llargs terminis)

 • Finaça el 100% del projecte fins a 1M€ (ampliables)
  • Requisit: ser PIME que exerceixi la seva activitat i realitzi la inversió en l’àmbit de la Comunitat de Madrid.
Soprea

Préstecs participatius per startups d’Andalusia o amb operacions rellevants en el territori.

 • Hagin rebut inversió privada
 • Des de 100 mil fins a +1M € (ampliables)
 • Només fons reemborsables
Sodena

Instrument financer en conjunt amb aprovació d’ENISA.

 • Seed: Fins a 100 mil € de préstec participatiu convertible a 3-5 anys
 • Startup: Fins a 400 mil € d’inversió.
 • Tech Transfer: Fins a 500 mil € de préstec participatiu convertible o inversió.
 • Growth: Fins a 400 mil € de participatiu convertible o inversió.
Spri

Ofrecen diversos programas según las necesidades del sector entre empresas de reciente creación hasta industriales.Ofereixen diversos programes segons les necessitats del sector entre empreses de recent creació fins a industrials. Per exemple:

 • Indartu: subvenció a fons perdut de fins al 15% de la inversió realitzada, fins a 3M € per empreses que generin treball
 • Hazitek: subvencions per dotar dels recursos necessaris a la Investigació Industrial o el Desenvolupament Experimental i el seu pressupost es divideix en dos grups en funció del caràcter competitiu o estratègic dels projectes.
 • Aurrera: finançament a llarg termini per impulsar les startups de recent creació, préstecs de 50.000€ – 250.000€ amb fins a 2 anys de carència
 • 5G Empresarial: cobreix el 75% de fins a 100 mil € d’implantació de 5G.
Sodecan
 • Creació de PIMES innovadores: fins al 85%, màx de 200 mil €.
 • Desenvolupament de PIMES innovadores: mateixa quantitat que co-inversió, fins al 40% de màx. 200 mil €
 • Línies de finançament de fins al 85% del projecte, màxim 1M €
 • Innovació empresarial per a PIMES
 • Estalvi i eficiència energètica

Finançament públic indirecte

Deduccions
fiscals IS

Deducció del 12%.25% de la despesa en activitats d’I+D+i aplicables a l’import d’IS a pagar o acumulable per a quan correspongui la liquidació.

Possibilitat de xec fiscal (monetització) amb penalització d’un 20% sobre l’import a rebre.

Bonificacions de la Seguretat Social

Bonificació del 40% de la base de contingència comú (aportació empresa) a la quota de la SS.

Aplicable a treballadors dedicats, almenys, en un 85% a activitats d’I+D+i.

Segell PIME innovadora

Atorga a les empreses innovadores, per poder establir una política pública que ajudi al seu creixement i sostenibilitat; comptabilitzant l’aplicació de bonificacions i deduccions.

Col·laboracions amb centres tecnològics

Facilitem el contacte amb centres tecnològics punters en i+D+i o centres d’investigació universitaris. Això possibilita accedir a vies de finançament públic dirigides a projectes innovadors.

Préstecs bancaris

T’oferim l’opció més adequada i menys costosa d’obtenir aquest tipus de finançament.

Scroll to Top